ప్రియ ని నలిపేస్తున్న పక్కింటి కుర్రోడు

908

నేను పెడవుల మీద ముద్దు పెడుతూ వదిన పెదవులు చీకుతున్నా. వదిన కూడా నా పెదవులు చీకుతుంది. నా తలలో చేయపెట్టి నిమురుతుంది. వదిన జాకెట్ హుక్స్ తీసేసా ఒక బాయని పట్టుకొని నలుపుతున్న.