బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ బాంగ్

2807

బాషా మరియు సునీల్ ఇద్దరు వాళ్ళ లవర్స్ ని దేన్గుతూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద ఇంకొకరు మనసు పడి వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ప్లాన్ చేసి. ఒక రూమ్ లో మందు వేస్తూ ఎంజాయ్ చేసారు.