కాల్ బాయ్ మొడ్డ చీకిన వైజాగ్ అమ్మాయి

3045

నేను కాల్ బాయ్ కోసం పెట్టిన యాడ్ చూసి నాతో కసిగా దెంగిచుకుని. తన కోరిక ని కామాన్ని తీర్చుకోడానికి ఆంటీ తన మొగుడు లేని టైం లో నన్ను పిలిచింది. వెళ్ళిన వెంటనే నా మీద పడి నా మొడ్డ చీకింది