కాలేజీ ఫ్రెండ్ తో సెక్సీ అమ్మాయి రొమాన్స్

2216

వికాస్ బర్త్ డే పార్టీకి నీ ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చేవు, వాడి బెడ్ రూంలో నిన్ను దెంగిన ఆరుగురిలో నేను ఒకడిని,”అన్నాడు. నన్ను దెంగిన వాళ్ళని మామూలుగా మర్చిపోను నేను” అని నాలుక కొరుక్కున్నాను. ఇంకా పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాడు.