కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ లో లవ్ కపుల్

3557

ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిల మంచి రంజు మీద వున్నారు. పార్క్ లో జాగింగ్ కి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి నన్ను చూసి మాట్లాడి, పక్కనే కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్న బిల్డింగ్ లోకి వెళ్లి నాతో తన కసి తీరే దాకా దెంగిచుకుంది.