ఏలూరు ఆంటీ అంకుల్ హోటల్ రూమ్ లో రంకు

902

గుద్ద దెంగుడు ఓ.కె కదా ఆంటీ?” అని అడిగేడు. సమాధానంగా, ఒంగుని, పిర్రలు విడదీసేను. నన్ను అడక్కుండానే, నాకు కొబ్బరికాయ ఇచ్చిన కుర్రోడు నా కింద పడుకుని, పూకు లో మొడ్డ గుచ్చేడు, సళ్ళు పిసుకుతూ.