ఫాంటసీ రోల్ ప్లే చేస్తున్న కపుల్

1892

తన సొల్లు పై నా రెండు చేతులు వేసి చీర పై నుండే తన పాల పొంగులని కసిగా నలుపుతుంటే. తాను పెదాలను కోరుకుంటూ కళ్ళుమూసుకొని నా దగ్గరికి అనుకుంటూ ఉంది. నేను చెయ్యి సొల్లు పై నుండి తీసి పూకు మీద వేసా.