గీత తెలుగు వైఫ్ సెక్స్ లాండ్లోర్డ్ తో

7567

గీత తెలుగు వైఫ్ సెక్స్ చేసింది తన అందేలోర్డ్ తో. డబ్బులు లేవు అని ఏడుస్తూ ఉండెపుడు రెంట్ కోసం ఒచ్చాడు ఈ కుర్రాడు. డబ్బులు లేకపోయినా ఏంటి ను నైన్ ఇస్తావా అని అడియాడు. అమ్మాయి హుడా ఒప్పుహుని వాడి లిప్స్ లో కిస్ చేసింది. ఇద్దరిహి మూడ్ ఐపోయ్యారు. దాని బట్టలు తీసి మొడ్డ చీక పెట్టి పూకు ని ఫక్ చేసాడు. లాస్ట్ లో దాని నొత్తి లోఫ్లో రసం పోసాడు.