హారీ పూకు తెలుగు లంజ పవిత్ర బ్లౌజొబ్

3823

పవిత్ర అనే తెలుగు లంజ ఇచ్చిన బ్లౌజొబ్ ని చుడండి. కస్టమర్ పక్కన కుచ్చు మంచి నిన్ను తాహుతు తన పెద్ద సొల్లు చూపించింది. తన ఇన్నోసెంట్ పేస్ ని చూస్తూ కింధలో ఉండే స్కర్ట్ ని తీసి ఆహ్ హారీ పూకు ని చూసాడు అబ్బాయి. వంట్టనే వాని పదుహా పెట్టి మొడ్డ ని నొత్తి లోఫ్లో తీసి బహ చీకింది.