హాస్పిటల్ లో ముసల్దాని తో దొకటర్ ఎక్సెక్సిక్స్

2458

హాస్పిటల్ లో ముసల్దాని తో డాక్టర్ స్క్స్ దెంగుడు. బెడ్ మీద న్యూడ్ హ బేడీషీట్ పైన పెట్టి నిద్ర పోయింది ఈ ఆంటీ. రూమ్ లో ఎవరు లేరు అని డాక్టర్ బేడీషీట్ ని కొంచం కిందాహు దించి ఆంటీ పెద్ద సొల్లు లని చీకినాడు. తర్వాత ఫుల్ హ తీసి పూకు ని నాకినాడు. అప్పుడు ఆంటీ లేసి మూడ్ హు వోచి వాడి మొడ్డ ని చీకి బహ దెంగిచునది.