జాంపండు లాంటి ఆంటీ ని లేపి లేపి దెంగాడు

2151

దీనెమ్మ లంగా బొందు కట్టే చోట గాప్ ఉంటుంది కధ అది పూకు కు ఎదురుగా వచ్చేలా పెట్టుకొంది. ఆహా బొడ్డు బొడ్డు కింద ఆతులతో ఉన్న పూకు చాలా క్లియర్ గా కనబడుతున్నాయి. ఆ కసి ఆంటీ ని లేపి లేపి దెంగాను.