కాక మీద ఉన్న మొగుడు పెళ్ళాలు

2698

నా పెళ్ళాం వచ్చి నా వొళ్ళో కూర్చొని నన్ను రెచ్చ గొడుతుంది. నేను బుజం మీద చేయి వేసి మెల్లగా ఒక్క చేయితో తన డ్రెస్ మీద నుంచే తొడ మీద చేయి వేసి రుద్దుతూ ఉన్న. తను నా వైపు చూస్తూ మెల్లగా దెంగులాట మొదలు పెట్టం.