కోడలి పూకు దెంగుతున్న మామ గారు

3165

ఇద్దరం బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఆంటీ మెల్లిగా తన చేతుని నా మొడ్డ పైకి తెచ్చింది. అప్పటికే నా మొడ్డ లేచి నిల్చుంది. నా మొడ్డ ని పట్టుకొని ఇంత పెద్దగా వుంది ఏంట్రా ర నిధి అంది. నాది 6.5 కంటే తక్కువ ఉండదు.