లడ్డు లాంటి వదిన తో మరిది

11734

నుదుటిపై, బుగ్గలపై ముద్దులు పెట్టి బట్టలు తప్పించాను. సల్లు బయటే ఉన్నాయ్. వాటిపై ముద్దులు పెట్టి వాటిని పిసికాను, తను ఆఁ ఆఁ అని మూలుగుతుంది. అబ్బా నా కోరిక ఇన్నాళ్ళకి తీరుతుంది రా అంటూ కసి గా దేన్గిచుకున్న వదిన మరిది లు.