లోకల్ లంజ తో సెక్స్ గుంటూరు అబ్బాయి ఫస్ట్ టైం

3160

గుంటూరు వాడు ఫస్ట్ టైం లోకల్ లంజ తో సెక్స్ చేసిన మ్స్ ని చుడండి. ఫస్ట్ రూమ్ హు వచ్చి ఇంకొచ్చాడు తు పే చేసాడు. అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు అమ్మాయిల లో ఒక్క లంజ ని సెలెక్ట్ చేసాడు. ఆహ్ అమ్మాయి మాత్రం రూమ్ లోఫ్లో వచ్చి రూమ్ ని లాక్ చేసింది. తన స్కర్ట్ ని పంటిఎస్ ని తీసి బెడ్ మీద కూచునేంది. మెళ్ళిహా భయం తో దాని అంటినాడు. వాడి హాయ్ ధైర్యం చెప్పి మొడ్డ ని తన పూకు లోఫ్లో తీసి దెంగిచునది.