మహడు మొద్ద మేధా రిసర్చ్ చేసే ఫ్డ్ అమ్మాయిల

1793

ఇధరు ఫ్డ్ స్టూడెంట్స్ మహడు మొద్ద మేధా రిసర్చ్ చేశారు. ఒక్క అమ్మాయి తన హాట్ థైస్ ని లెగ్స్ ల ని ఎక్స్‌పోస్ చేస్తూ నోట్స్ రాసింది. ఇంకోహ అమ్మాయి ఒక్క మాలే సబ్జెక్ట్ ని న్యూడ్ హ నిలుషో పెట్టి గ్లవ్స్ వేశుని స్ట్రాంగ్ హ హ్యాంజబ్ చేసింది. వాడి రసం ని చెఈ తో తేసి చూపించి తర్వాత కింధలో కుచూ వాడి మొద్ద ని చీకింది.