మొడ్డ లో నొప్పి అని డాక్టర్ ఎక్సెక్సెక్స్ ట్రీట్మెంట్

3628

మొడ్డ లో నొప్పి అని డాక్టర్ అబ్బాయి మొడ్డ ని పట్టి హాండ్జొబ్ చేసి నున్నాయి పోసింది. ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఇవాళే అని చీకింది. తర్వాత తన గుడ్డ లో పూకు లో దెంగిచు మల్లి బ్లౌజొబ్ చేసింది.