నాగుపాము లాగా మొడ్డ లేసిందా అన్నండి ఆంటీ

3754

మూడ్ తో ఉన్న సంగీత ఆంటీ లంజ కొడుకా రాజు ని దెంగింది. మస్త తెలుగు ఆడియో తో ఆంటీ వాని ఎలా బూతులు తిటుడీ అని వింటూ చుడండి. నా పూకు గురుతు రాలేదా ర ఏ లంజ పూకు లో ర నీ మొడ్డ పెట్టావ్ అని అదుహుతు కల తో చేయి తో హాండ్జొబ్ ఇచ్చి జ్యూస్ ని భైట తీసింది. నాగుపాము లాగా ఎలా లేసింది ర నీది అని చెప్పి జ్యూస్ భైట వస్తే ఐస్ క్రీం లాగా బలే తీసావ్ ర అని చెప్పి ఎంజాయ్ చేసింది చుడండి.