నెట్ సెంటర్ కి వచ్చిన అమ్మాయి తో

6486

గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి కంప్యూటర్ నేర్పిస్తాను అని చెప్పి ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కి తీసుకుని వచ్చి. అక్కడ క్యాబిన్ లో కుర్చుని అమ్మాయి తో రొమాన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు బాయ్ ఫ్రెండ్. వాళ్ళు ఇద్దరు చాల కసి గా ఎంజాయ్ చేసారు.