పక్కింటి అంకుల్ తో ఆంటీ హ్యాండ్ జాబ్

1629

నా మొడ్డని పిర్రలకు ఆనించా. వదిన పిర్రల్ని కొద్దిగా వెనక్కి తోసింది. నా మొడ్డని ఇంకా గట్టిగా తోసాను. వదిన వేడిగా ఊపిరి పీలుస్తుంది. నేను నడుమును పట్టుకొని మొడ్డని ఇంకా తోస్తున్నా. వదిన నా భుజం మీద వాలిపోయింది. నేను జాకెట్ మీద చేతులు వేసి బాయలు పిసికితున్నా.