పూకు కోరిక తీర్చుకుంటున్న మారీడ్ ఆంటీ

17411

పైట మెల్లగా జారి కిందకి పడిపోయింది, ఆంటీ సళ్ళ మధ్య ఉన్న అందమైన లోయ నా కంట పడింది. చెమటతో తడిచి ఉన్న ఆంటీ మెడ, విశాలంగా ఉన్న తన సళ్ళ మధ్య లోయ, కొబ్బరి బొండాల్లాగా ఉన్న సళ్ళు, చిన్నగా కొవ్వు పట్టి ఉన్న తన నడుము ని దెంగాను.