రాణి వదిన మరిది తో సెక్స్

14371

నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లాగా అనిపించి, ఎలా అయినా వదిన ని మొత్తంగా అనుభవించాలని డిసైడ్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత వారంలోనే మా అమ్మ నాన్న, ముంబైలో పిన్ని వాళ్ళింట్లో ఫంక్షన్ కి వెళ్లాలని అన్నారు. ఇంక నేను వదిన రెచ్చి పోయి దేన్గిచుకున్నాము.