తెలంగాణ పిల్ల బిఎఫ్ మొడ్డ లో పూవు తో అలంకారం

1680

తెలంగాణ అమ్మాయి బీఫ్ మొడ్డ ని ఎలా అలంకరించింది అని చుడండి. ఫుల్ నేకేడ్ హ పెద్ద సొల్లు ని ఎక్సపోజ్ చేస్తూ హాండ్జొబ్ ఇచ్చింది. ఆహ్ మొడ్డ హాయ్ రిబ్బన్ వేసి మీద ఒక్క పువ్వు పెట్టి చూసింది. కానీ ఆహ్ లుక్ నచ్చలేదు అని మొడ్డ టాప్ లో ఉన్న రంధ్రం లోఫ్లో మల్లి పూవు దించింది. ఇది చూడదనీహి అందంగా ఉంటింది అని దెంగడానిహి రెడీ ఐంది.