తెల్ల మొడ్డ కసిగా చీకుతున్న ఆంటీ

1511

తనకి ఇది ఫస్ట్ టైమ్ అని గుద్దలొ పెట్టడం .తను కూడా చెప్పలేదు అందుకే పెట్టగానే కొట్టడం స్తాట చేశాను. గట్టిగా పట్టుకొని నడుముని గుద్దను దేన్గాను. దెంగుతూ ఉన్నంత సేపు అలానే నోటికి చేతిని అడ్డు పెట్టు కొని ఉమ్ ఉమ్ అంటుంది.