వదినతో సరసాలు ఆడుతున్న మరిది

2034

వదిన బాయలు చీకుతూ పూకు మీద చెయ్యి వేసా ఒక్క సారిగా ఉలిక్కిపడింది. మళ్ళీ పెదవులు చీకుతూ చీరని లంగాతో సహా పైకి లేపేసా. ఆతులు తప్పిస్తూ వేలితో పూకు కోసం దారి వెతుకుతున్నా. పూ పెదవులను తాకగానే వదిన నోరు తెరిచింది.