యంగ్ కాలేజీ అమ్మాయి ప్రిన్సిపాల్ తో

3337

ఏమి పిసుకుతున్నావు రా, మడతలు అన్ని పిసుకు కొబ్బరి బొండం తాగుతావా. అన్ని తాగుతా అంటూ తన డ్రెస్ తీసాడు. వైట్ కలర్ బ్రా లో సళ్ళు మిల మిల మెరిసిపోతున్నాయి. ఒక్కసారికి నోటితో పట్టుకుని నా పెదాలతో చప్పరింఛి ఎంజాయ్ చేసాడు ప్రిన్సిపాల్.